Stikkord

,

Hei igjen! Det var gøy å være på forelesning igjen. Det er en stund siden sist… Men veldig kjekt å utvikle kompetansen ☺ Vi hadde mest om læring og IKT denne først timen. Og så opprettet jeg denne bloggen.

Etter presentasjonsrunden hadde vi gruppearbeid
om IKT og læring. Her er litt av det som kom frem i plenum etterpå:

Hva er læring og hvordan lærer vi?
Det finnes to hovedteorier for læring:

Behaviourisme – Læringen sees på som en lineær prosess. Læreren har den fulle kontrollen, hun underviser – eleven mottar. Denne modellen kan brukes i forbindele med ferdigheter som man ønsker å automatisere. Som trykke inn cluchen når en skal gire manuelt.

Konstruktivisme – Læring sees på som en mer komplisert prosess der eleven er en aktiv deltager. Eleven har kontroll over sin egen læring. En elev vil konstruere ny kunnskap bygget på mange faktorer – også tidligere læring.

Vi hadde en diskusjon om forskjellene på begrepene ”læring” og ”tilegnede kunnskaper og ferdigheter”. Etter det jeg forstod mener Myriam at læring innbefatter alle “aktivitetene” som kan føre til at vi tilegner oss ny kunnskap og nye ferdigheter. Å lese pensum vil være læring selv om vi ikke husker noe etterpå og derfor ikke har tilegnet oss noe ny kompetanse. I norsk språk bruker vi vel å lære om både læringsaktivitet og når vi virkelig tilegner oss noe, så det kan være litt forvirrende. På engelsk brukes begrepene Learning og
Acquisition. Dette viser at det er viktig å definere hva vi mener med hvert enkelt begrep.

Hva regnes som IKT -Informasjons og Komunikasjons Teknologi?
Vi må selv velge vår definisjon av hva som regnes som IKT. Det kan innbefatte alt fra røksignaler. Eller bare digitale hjelpemidler. En grei avgrensning er å bruke begreper som Nye informasjons og kommunikasjonsteknologier.

Du kan lese mer om forelesningen her: iktoglaering.wordpress.com
Det var alt for denne timen. I morgen er det en ny forelesning…