Den første forelesningen med Daniel Apollon skulle gi os en myk innføring i semantikk og web. Vi fikk satt foran oss to objekter og skulle beskrive dem verbalt i stikkord og grafisk. Dette viste oss at det er vanskelig å beskrive eller kategorisere noe og at det vi begynner med får konsekvenser for den videre beskrivelsen.  Vi må ha dette i tankene når vi bruker nettet. Semantikk er læren om et ord eller et begreps betydning. Dette står i motsetning til det leksikale. Når vi søker på et ord f.eks. Google vil vi få et leksikalt svar – alle treff som inneholder det ordet. Hvis det er et ord som har flere betydninger vil søkemotoren ikke vite hvilken betydning vi tenker på. Jeg ser frem til fortsettelsen…