I denne forelesningen hadde vi om en del begreper. 

Domene: Et avgrenset område eller samling av noe Kan være åpent eller lukket.

Entiteter: en type enhet som hører til i et domene: Eksempelvis: vesener, ting, lyder, hendelser

Klasse: En underkategori av et domene

Subklasse: En underkategori av en klasse

Instans: En realisering av en klasseenhet

Eksempel:

Domene: Menneskeheten (generelt)

Klasse: Homo sapiens (mindre generelt)

Underklasse: Mann (mer spesifikt)

Instans: Nicolai (virkelig)

Dette er et hierarkisk system.

Hensikten med slike systemer er å kunne dele kunnskap med andre. Gi oversikt. Gjøre lett å finne frem. Et eksempel er kategorisering i et bibliotek.

Vi hadde også en del om relasjoner. En klasse relaterer seg til en subklasse eller et domene osv. Relasjoner har ofte implisitte forståelser i seg. De kan være unidireksjonale eller bidireksjonale. For eksempel: Unidireksjonal: Nicolai har bil. Det betyr ikke at bilen har Nicolai. Bidireksjonal: a+b. Kan snu ligningen og den er like sann. Der er nesten alltid unntak så vi fikk innført begrepet FAP – for all practical use (Som oftest brukt?) i motsetning til ABS som betyr absolutt.

Dersom man skal beskrive/kategorisere noe kan man bruke både nødvendige, mulige og utelukkende egenskaper, funksjoner eller trekk. (Intrinsic, Extrinsic, Exclusive)

Vi fikk flere oppgaver for å belyse disse begrepene. Det var lærerikt.