Jeg beklager men jeg datt litt ut av bloggskrivingen. Delvis skyltes det forrige ukes oppgave i HUIN 100 (om blogging…) og delvis  en forelesningene  jeg virkelig ikke antehva jeg skulle trekke ut av. Men nå kommer en rask oppdatering: 

28.08 hadde vi om nettverk. Nettverk kan man drøse lenge og vel over mens man lager et fargerikt nettverk av bokstaver på tavlen! Nettverket syntes å være selvekspanderende, økende i kompleksitet, fleksibelt og spredde seg utover alle veier. Selv om nettverk skal ha stor overlevingsevne så hadde nok ikke nettverket på tavlen lengre livssyklus enn til vaskehjelpen kom… I følge Appollon mener Castell at nettverkrkstanken har en blindpassasjer, Informasjon. Via nettverket på tavlen er vi nå innviet i det nye paradigme Informasjonalismen! Eller?

01.09 Ny foreleser: Claus! Nytt tema: Tekstkoding! Nye begreper ble forklart: SGML, HTML, XML, TEI… Alle er markeringsspråk for koding at tekst i dokumenter. Slike språk kan brukes til mye men vi møter meste resultatet av kodingen i form av nettsider. Nye begreper: DTD, DI, tag, delimiter, entiteter, atributt og atributtverdi ble nevt. En bra time! Ikke et øye ble lukket!

02.09 Mye repetisjon fra sist. Men vi fikk vite mer om HTMLs fordeler og ulemper og om XML.

08.09 Vi øvde oss på å lage XML kode i programmet Oxygen. Det var gøy og vi fikk det til. 

09.09 Vi lærte om Metadata, Metacrap, tag, annotasjon, ontologier, deklarativ kunnskap, triplet, URL 

Det er på tide å begynne aktiv lesning så jeg forstår mer. Men først må jeg bli ferdig med oppgaven i HUIN 100 om HTML, XML og XHTML + RSS. 

Jeg lover jeg skal bli flinkere til å skrive mer enn samlinger av store bokstaver i neste bloggpost!