Ny time med Appollon. Begynte med at vi ble kastet ut av rommet vårt og måtte gå til et annet rom i en annen byggning. Hvor vi ikke hadde til datamaskinene… Timen måtte derfor legges om. Vi fikk en oppgave: å skulle lage en enkel ontologi over et begrenset utvalg av pizzaer fra DollyDimples. Og det brukte vi timene på. Nok med en viss frustrasjon. Og jeg lærte at jeg ikke har peiling på hvordan ingrediens skal skrives. Jeg har dysleksi men det er ikke oft jeg bommer så grundig. Men noen ord krøller seg. På datamaskinen er det vanligvis ikke mye feil fordi jeg ser om bildet av ordet er riktig eller ikke. Og det er gode retteprogrammer. Men på hånd er det verre. Men tilbake til ontologien…

Appollon har snakket mye om ontologi men jeg er ennå litt i det blå. Så hva er ontologi?? En beskrivelse av Virkeligheten? Et system med stikkord? En samling av noe vi finner på? Jeg måtte konsultere verdensveven. Jeg googlet og øverste svar var:

Wikipedia: Ontologi har gresk opprinnelse, og betyr noe slikt som «slik ting faktisk er». Ontologien er dermed læren om hvordan virkeligheten faktisk ser ut. Det er vanskelig, om ikke umulig å komme frem til en omforent forståelse av hvordan verden faktisk ser ut. Filosofer har diskutert dette i flere hundre år. Problemet er at det antageligvis er umulig å komme fram til et svar på om det ene eller andre synet er det riktige. Men mye tyder på at man nærmer seg en antagelse om at virkeligheten kan bare undersøkes empirisk i begrenset grad. 

Jeg leste flere linker nedover og sammenla det med kunnskap fra forelesningene. Jeg oppsummerer her min nykonstruerte kunnskap.

En ontologi i den form vi skal bruke det:

1) er en formåltjenelig, subjektiv, systematisk  Virkelighetsbeskrivelse (som streber etter å være så nær det objektive som mulig?). 

2) er et vev av forklarende påstander som beskriver virkelig kunnskap. For eksempel et Emnekart eller en Emneliste.

3) har som hensikt å muliggjøre deling av kunnskap om Virkeligheten med andre.

4) inneholder et vokabular (ordforråd) for å beskrive den bestemte virkeligheten.

5) er basis for ITsystemer

6) bygger man opp  i Humaniora på en spesiell måte med klasser (Class), «egenskaper» (Property) og Instanser (virkelige) som relateres til hverandre.

I neste post skal jeg gi et eksempel.