Til tross for god vilje ligger jeg som sagt konstant på etterskudd. Det er litt kjedelig for det er klart enklere å skrive om forelesninger samme dag enn senere. Jeg ble nesten ferdig med Pizza ontologien i går. Men jeg prøvde meg litt på Protège og det var lite vellykket! Jeg håper jeg får publisert ontologien i løpet av helgen. Og så er det jo en hel studieuke….. Da tror jeg at jeg skal få lest en masse. men jeg skal også reise på hytten. Og den er helt ny og uinredet….

Siden sist har vi hatt timer med Claus Huitfelt. Jeg synes han er en fin foreleser. Godt forbredt og vet hva han snakker om. Noen ganger er det veldig interessant mens andre ganger begynner tankene å vandre… Vi har hatt om: Tekstkoding, Tekstbegrep og Tekstkritikk. Tekstkritikk var noe helt annet enn jeg trodde. Jeg tror det er best forklart ved et eksempel: Bibelen inneholder bl. a. en rekke brev. Disse er formidlet frem til i dag via avskrifter. Ved avskrift kommer det ofte inn feil i forhold til det orginale manuskriptet. Forskningen som pågår for å finne ut hva som orginalt stod i disse brevene kalles tekstkritikk. Vi gjorde et eksperiment i timen. VI skulle skrive av en setning han hadde skrevet. Etter at alle studentene etter tur hadde skrevet av hverandre (omtrent som hviskeleken) ble reasultatet noe helt annet enn det han hadde skrevet.

Nå er det 10 minutter til neste forelesning.