Hallo verden og Ida!

Torsdag var det time i nytt rom. Nyoppusset, men jeg likte mye bedre det gamle. Her i det nye var det ingen vinduer og tung luft.  Og grønne plastikkstoler. Vi satt på rekke så man fikk ingen kontakt med de andre. Nok om det.

Timen handlet om MOO. Hva er det? MOO er et akronym for MUD, Object Oriented. MUD er igjen et akronym for Multi-User Dungeon. En MOO er et objektorientert tekstbasert online virituelt verdenssystem der mange brukere/ spillere kan være tilknyttet/pålogget samtidig. En MOO er et virtuelt sted hvor brukere kan kommunisere med hverandre, både synkront (fortløpende i sann tid, som i en samtale på en virkelig gate) og asynkront (som gjennom epost eller som jeg kommuniserer med deg i denne teksten.)
Du logger deg på en MOO fra din egen maskin, hjemme hos deg selv eller fra kontor eller PC-stue. Når du er pålogget, kan du bevege deg rundt i MOOens virtuelle rom ved å klikke med musen eller ved å skrive inn enkle kommandoer. Du kan delta i synkrone samtaler med andre som er pålogget, eller du kan delta i asynkrone diskusjonsgrupper hvor deltagerne svarer på hverandres innlegg.

MOOer kan være reint sosiale møteplasser, men ved lingo.uib lager en MOOer som skal brukes i språklæring. Spesielt i fjernundervisning er MOO et verdifullt verktøy. Det finnes flere forskjellige typer nettbaserte undervisningsopplegg. Mange tilbyr asynkrone diskusjonsgrupper og muligheten til at forelesere, og eventuelt studenter, kan publisere egne Web-sider. MOO tilbyr dette og mer: gjennom våre MOOer kan studenter og lærere enkelt publisere tekster og delta i diskusjonsgrupper. I tillegg, og i det samme miljøet, kan de være med på synkrone samtaler og undervisning. Rom-metaforen som brukes i MOO gir en større grad av tilstedeværelse enn i vanlige Web praterom.

Det meste av beskrivelsen over har jeg lånt fra UIB side om Lingo -der  kan du lese mer om MOO og til og med prøve selv!

Det fikk vi gjøre. Vi hadde på forhånd fått utlevert brukernavn og passord til Lingo. Så var det bare å logge seg inn. Vi fikk lage en viritulell personlighet. (Jeg vil gjerne være høy, ha langt lyst hår og ha blå øyne og være veldig veldig begavet! Haha!) Vi hadde vårt eget rom som vi kunne innrede med ting og tang. Alt ble beskrevet skriftlig. Man kan hente inn bilder, men da må de ligge på en adresse på nettet (en url). Det er bare denne adressen som legges inn. Vi skulle lage en ting som vi skulle gi bort i innflyttningspresang til de andre. Jeg fikk bare gitt en for timen gikk fort. Man kan gå ut av rommet sitt og treffe de andre. Man kan sende privatbeskjeder til hver enkelt via et mobiltelefonikon ved siden av hvert brukernavn. Eller chatte så alle kan se. Systemet Lingo blir brukt til språkundervisning. Man kan «ta opp» samtalen for å analysere den etterpå for å se på hvilke feil en gjør. For å prøve dette måtte vi gjøre alt vi gjorde på Lingo på et fremmedspråk. Noen foreslo at nynorsk var et fremmedspråk….

Jeg forsøker jevnlig å utforske bloggen rent teknisk. I dag har jeg forsøkt poll (se forrige post) og lim inn fra Word. Jeg trodde at all formatering fra Word ville bli beholdt men det ble den ikke. Ny lærdom konstruert? Ville Von Glasersfeld vært enig?

Ha en fin helg!