Stikkord

Når man spiller rollespill har man en fiktiv identitet -En avatar. Man kan være hva man vil, si hva man vil og gjøre hva man vil! Og det helt uten at det representerer egne meninger eller oppfattninger. Man kan eksperimentere og leke. Det minner meg om min lille Thomas på 5 år sin lek med små plastfigurer. Han lager sin egen verden der Batman sloss med Starwars figurer eller Turtles prater med Kaptein Sabeltan. Leken kan pågå utrolig lenge og samtalen er innviklet. Han har et klart forhold til hva som er på lek og hva som er virkelig.

I neste time skal vi ha rollespill. To av studentene skal være lærere og resten av oss skal være elever i 8. klasse. Vi skal lære tysk. Og være 13 år.  Jeg vil være problembarn. Det er gøy!

Hva har vi lært i dag? At rollespill kan være morsom læring. At rollespill gir oss muligheten til å lære mer om oss selv og utvikle våre egenskaper.

At rollespill i språklæring kan gi flere muligheten til å lære språk og gi muligheten til å utøve språket i mer realistiske situasjoner.

Dere skal få vite hvordan det går med rollespillet!

Auf Wiedersehen!