Stikkord

Det er tid for nytt dikt! Men det er litt trist å ta bort de jeg hadde så jeg limer de inn her. Tenker at jeg skal fylle på etterhvert som diktene blir skiftet ut.

Olav H. Hauge

Bruk ikkje sandpapir
Bruk ikkje sandpapir der ein visshøv kniv har skore
rett ikkje skifaret som bar deg frelst yver hamrane,
ta ikkje i deg ord som ein gang er sagde.
Ord er dynamitt og verkar både i djupni og høgdi,
i den sprekka dei slo
kan grunnvatn stiga.

Olav Aukrust

Ei naki grein

Ei naki grein med blodraud bær
og ei som bladrik blømer,
på kvar sin måte fagre er
for den som kjærleg dømer.
Den eine gjev sin ange, ho,
der ljuv ho ligg og blømer.
Den andre gjev sitt hjarteblod
når lauv for haustvind rømer.
Den eine skin og strålar, ho,
den andre brenn og mognar
og gjev til sist sitt hjarteblod,
der tung av bær ho bognar.
*
Eg gav deg den med blomar på.
Eg gjev deg den med bæri.
Kven rikast er vil du få sjå
litt lenger fram på ferdi.

Jakob Sande

Aldri

Alltid å tegja når
du er meg nær,
aldri få segja kor
du er meg kjær.

Aldri få kjenna din
pust mot mitt kinn,
aldri få brenna min
munn imot din.

Aldri få loga som
eld imot deg:
slik er den soga som
klagar i meg.

Kristofer Randers

HØSTREGN.

Regn, regn,

Hvor stadigt det falder, –

Duskregn, plaskregn,

Silende øsregn,

Dyssende, sløvende,

Tankerne knugende,

Uden et eneste

Solvarmt lysstreif.
Vaadt, vaadt,

Foroven, forneden, –

Trædrys, Tagdryp,

Muddrede pytskvæt,

Klissende, sølende,

Synet fordunklende,

Rørende alt i

Et haabløst kaos.
Død, død

I sommerens have.

Bladfald, kvistfang,

Strittende græsstraa,

Visnende, filtrende,

Fødderne spærrende,

Griner det hele

Et trøstløst øde.
Mørkt, mørkt, –

Men ei som i natten:

Ravnsort, dunblød,

Svanger paa drømme.

Nei, kun forvirrende,

Klamrende, stængende,

Slimet som taagen

Og tungt som leren.
Skjul, skjul

For dagskye tanker, –

Hævnsind, hadssind,

Folkeræd tungsind,

Gruende, grublende,

Livsmodet tærende,

Sløvet af tvilen

Og træt af haabet.
Høst, høst,

Jeg føler din aande,

Stormtung, giftfyldt,

Klam som et gravpust;

Gispende, stønnende,

Alting forviskende,

Jager du glæden

Og myrder livet!