Stikkord

, ,

«Vet du hva A betyr, lille Nøff?»

«Nei, Tussi, det vet jeg ikke.»

«Det betyr Lærdom, det betyr Skolegang, det betyr alt det du og Brumm ikke har. Det er det A betyr.»

A.A. Milne, Huset på Bjørnehjørnet, Gyldendal 1993

Dette er åpningen på første kapittel i Stortingsmelding nummer 27 -Gjør din plikt – Krev din rett – Kvalitetsreform av høyere utdanning

En underlig åpning!!!!

Enda underligere er åpningen i kapittel 5:

5 Studentene skal lykkes
Jeg måtte bli med bort til formannen ved kateteret. Der blei saken raskt og nådeløst avgjort. Jeg hadde ikke meldt meg opp til eksamen. Det var bare å beklage. Kim Karlsen måtte gi seg etter fire minutter. Alle stirra på meg. Jeg gadd ikke hente blyantene mine. Jeg gikk på Fredrikke og kjøpte en øl.

Lars Saabye Christensen, Beatles, Cappelen 1984

Hvorfor åpne et kapittel om å lykkes med et sitat der studenten mislykkes?

Jeg fant frem til kvalitetsreformdokumentet for å se om det var noe å hente der til semesteroppgaven. Det var det ikke…