Jeg var frustrert! Men når enden er god er allting godt! Ihvertfall til sensuren faller……….