Stikkord

, , ,

Under surfing kom jeg over en ny rapport om «Dagens og morgendagens studenters forventninger
til digitale læringsressurser i høyere utdanning». Rapporten er laget for Samarbeidsgruppen for nettsteder i utdanningssektoren, SANU. Jeg har lest litt og den er faktisk veldig interessant. Mye av elevenes og studentenes reaksjoner er lik de vi har hatt dette semesteret. Nyttig å legge merke til hvis noen skal ut å undervise selv!

Her er den

Rapport:
Dagens og morgendagens studenters forventninger
til digitale læringsressurser i høyere utdanning
Funn fra fokusgruppe med dagens og morgendagens studenter

Levert november 2008

Ellers: Jeg leser til eksamen og har maur i ryggen og sommerfugler i magen….