Jeg fikk B på eksamen og semesteroppgaven i Huin 102. Jeg er fornøyd. Ingen fikk A. Resultatene fordelte seg slik:

Karakter/ antall A: 0 B: 5 C: 6 D: 2 E: 1
tilsammen 14 personer.