Stikkord

, , ,

I dag har jeg vært på informasjonsmøte om vårens fag! Jeg skal ta fagene Huin 104 og Huin 105.
Det virker som veldig gode fag og jeg likte foreleserne godt! Og så er Christina med og hun er jo bare super!

Her er litt informasjon hentet fra uib.no

Huin 104 Datateknologi: Historie, teori og praksis

Emnet skal gi oversikt over datateknologiens historiske utvikling, frå tidleg konseptualisering av prinsipp for datamaskinens virkemåte til dagens informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Den teknologiske utviklinga vil verta drøfta i eit sosialt og kulturelt perspektiv. Ein kombinasjon av førelesningar og tett oppfølging i datalaboratorium vil gje studentane ei teoretisk og praktisk innføring i emne som algoritmisk tenkemåte, ulike former for programmeringsspråk og informasjonsarkiteturar, kunstig intelligens, dataspill, internetthistorie og internett-teknologiar.

Etter fullført emne skal studenten kunne gjera reie for ei rekke sentrale aspektar ved datateknologiens historiske utvikling, samt ha opparbeidd seg forståing for datamaskiner og internetts oppbygning og virkemåte. Studenten skal også kjenne til forskjellar mellom ulike former for programmeringsspråk og informasjonsarkitekturar, samt ha oversikt over sosiale og kulturelle faktorar som har fungert som drivkrefter i utviklinga av datateknologi.

Huin 105 Webdesign og webestetikk

Emnet gir ei innføring i formidling på web, med vekt på kulturformidling. Studentane vil få trening i å analysera tekstlege og visuelle uttrykksformer som er knytte til web, og dei vil få kjennskap til utviklinga og estetikken til desse utrykksformene. I tillegg vil dei få ei innføring i informasjonsarkitektur, og dei vil få kjennskap til relevant nettverksteknologi og teoriar om brukarvenleg preg. Emnet gir også ei innføring i dei tekniske sidene ved webdesign. Emnet gir innføring i dei grunnleggjande tekniske evnene som er naudsynte for å laga og publisera ein website, mellom anna HTML, CSS, bruk av bilete og lyd på web. Saman med den tekniske innføringa får studentane eit teoretisk grunnlag for å gjera grunngitte val av presentasjons- og formidlingsformer.

Dette blir gøy!

Etter en liten tur i byen kjørte jeg hjem. Og seilte rundt på isen nedenfor huset. Bilen sklei på bar mark! Det var ikke gøy!!!