Stikkord

Jeg tror at dersom man skal diskutere Facebook er man nødt til å ta hensyn til at forskjellige aldersgrupper har ulikt syn på Facebook. Man kan si at her vil finnes generasjonsmotsetninger.

Jeg var voksen da jeg begynte å bruke Facebook og var kanskje blant de første i min aldersgruppe som ble medlem av Fjesboken. Jeg ble medlem rett og slett fordi barna mine snakket så mye om Facebook og jeg var interessert i hva det var. Og den eneste måten man kunne få innsyn var å bli medlem. Og etter å ha kikket litt på det syntes jeg at Facebook ideen var verd å utforske.

I begynnelsen var barna og barnas venner vennlige nok til å være venner med meg. Jeg husker jeg var utrolig stolt over å ha 7 venner! De var stort sett barn/ungdommer jeg til daglig så komme og gå i huset vårt. Jeg har i stor grad nøyd meg med å være tilskuer i forhold til dem og bare gratulert dem med dagen etc. Etter en tid begynte 30 åringene å dukke opp og mitt vennetall økte. I høst kom også 40 åringene – og til og med 50, 60 og 70 åringene med. Og foreleseren min i Huin 102 uttalte at Facebook nå kom til å ”dø” -alle de unge ville forsvinne nå når oldisene tok i bruk Facebook. Men for meg er det blitt morsommere. Og det har gitt nye utfordringer.

For som noen skrev på veggen til en av mine venner i USA: Gratulerer med ny Facebookprofil. Nå vil du oppleve at et hvert menneske du så vidt har kjent vil komme ut av sine små hull for å bli venner med deg (fritt oversatt). Og i det siste har det dukket opp mange gamle venner. Noen blir du henrykt for å oppdage- andre kunne du tenke deg å overse… Men kan man det helt ustraffet?

Nå er det i all hovedsak morsomt å få kontakt igjen. Og det er fremdeles et mindretall som er på Facebook. Nettstedet gjør det uten tvil lettere å vedlikeholde en større bekjentskapskrets. Men jeg må hele tiden ta stilling til hva jeg skal legge ut og hva jeg ikke skal vise på min Facebookfasade. Hvis jeg ikke legger ut noe er jeg kjedelig. En nylig publisert undersøkelse viser at Facebook-brukere avslører mer om seg selv på Facebook enn de ville gjort i andre sammenhenger. Ønsket om å være populær får folk til å dele mer av privatlivet. Også fordi alle andre gjør det”.

Forskning.no skriver om undersøkelsen: En canadisk undersøkelse av 343 Facebook-brukere mellom 17 og 24 år viste at behovet for å være populær fikk brukerne til å røpe mer om privatlivet sitt enn de ellers ville. Selv om 76 prosent av deltakerne i undersøkelsen ønsket å beskytte informasjon om seg selv, delte de likevel store mengder personlig informasjon på Facebook. De delte for eksempel intime bilder, fødseldato, hjemsted, epostadresse, skoler og utdanning.

– Folk oppfører seg annerledes online i forhold til andre. De avslører mer om seg selv enn de ville gjøre i andre sammenhenger, sier stipendiat Emily Christofides. Hun utførte undersøkelsen sammen med stipendiat Amy Muise og psykologiprofessor Serge Desmarais ved University of Guelph.

– Normene for å eksponere seg selv har forandret seg, sa NTNU-forsker Berit Skog til forsknng.no i fjor høst. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

– De unge voksne, som i størst grad bruker de ulike applikasjonene på Facebook, er sosialisert inn i andre normer for selvpresentasjon, og har vanligvis erfaring med dette fra andre nettsamfunn, skriver Skog i rapporten ”Fra World of Warcraft til YouTube”.
– Terskelen for å eksponere seg i det offentlige rom er derfor lavere for denne enn for voksengenerasjonen, skriver hun.

Dette stemmer godt overens med det mange av Huin 102 studentene i høst mente. Mens en av foreleserne fremholdt at vår fasade på Facebook var en avatar og ikke en riktig representasjon av oss selv, mente studentene at det ikke var noen nevneverdig forskjell på den fasaden de viste på Torgalmenningen og på Facebook. De mente også at alle hadde ”fyllebilder” liggende ute så det var ikke noe å bry seg om. Dette tror jeg mange i gruppen 30+ har vanskelig for å forstå. Svært mange er svært skeptisk til å ha bilder liggende ute på profilen sin.

Jeg vil komme med en påstand. Facebook bruk blant de unge bringer med seg likhetstrekk fra bygdesamfunnet der alle visste alt om alle. Informasjon spres raskt. Jeg vil komme med et eksempel. En venninne av meg fortalte dette om sine to sønner. Den ene sønnen bor her og den andre et annet sted her i landet. Den utflyttede sønnen hadde en kjæreste. Det ble krangel og de slo opp. Kjæresten gikk rett på Facebook og endret sin status til singel. Den hjemmeboende broren (og for så vidt alle vennene også) oppdaget dette og han ringte straks til sin bror: Hva har skjedd? Fra de gjorde det slutt tok det et kvarter til ”alle” visste det. Sladrekjærringene kunne ikke gjort det raskere…

Jeg har sett at enkelte har over 1000 venner. Det kan neppe være snakk om så mange nære venner. Når så mange har fri tilgang til din informasjon vil det tilsvare et lite samfunn. Det er på godt og vondt. På den ene siden kan det gi viktig trygghet i å ha stort sosialt nettverk. På den annen side kan informasjon om deg spres raskt i nettverket uten at du selv kan styre det. Selv om du bestemmer hvem du skal dele informasjon med kan du ikke bestemme hva andre skal dele om deg. Til tross for disse ulempene tror jeg det gir større utbytte å delta enn å stå utenfor. Det sosiale nettverket, det å bli sett og være unik er viktig for de fleste. En undersøkelse fra 2007 hevder at det sosiale utbyttet av Facebook venner er stort og at Facebook førte til at man følte seg mer vel og at det kunne være bra for mennesker med som var lite fornøyd med livet og hadde lavt selvbilde.

En studie gjort av Stephanie Tom Tong, Brandon Van Der Heide og Lindsey Langwell viser at for mange venner på Facebook ikke gjør deg mer sosialt atraktiv. 153 studenter ved et universitet i USA ble bedt om å rangere konstruerte Facebook-profiler. De som hadde rundt 300 venner ble regnet som mest attraktive. Flere venner enn dette fikk sosial attraktivitet til å dale.

– Individer med for mange venner virker som de fokuserer for mye på Facebook, som de skaffer seg venner ut av desperasjon heller enn popularitet, og som de bruker mye tid ved datamaskinen mens de tilsynelatende forsøker å skape forbindelser i et datamediert miljø hvor de føler seg mer komfortable enn i ansikt til ansikt-situasjoner. ( fra forskning.no)

Når det gjelder Facebooks fremtid er jeg enig med fremtidsforsker Liselotte Lyngsø. Hun uttaler til den danske avisen Politikken:

”fjæsbogen” (vil) fortsat opleve nettovækst, eftersom der stadig kommer nye brugere til – og kun relativt få holder op med at bruge tjenesten igen. Facebook har nemlig nået en kritisk masse, hvor hundredtusindvis af mennesker har bundet en stor del af deres sociale liv op på tjenesten og derfor ikke føler, at de har andet valg end at blive ved med at anvende den. Mange bruger Facebook som vigtig kommunikationskanal, til at huske fødselsdage eller arrangere ting og sager. For dem vil det være et reelt tab at droppe tjenesten, for det er her alle vennerne er.

Men hun forventer at mange blir mer disiplinert i deres bruk av Facebook. Dels for å ungå pinligheter – som i verste fall kan skade karrieren – dels fordi tjenesten mister nyhetsverdi og brukerne lærer å anvende den mer målrettet.

Jeg tror Facebook er kommet for å bli -lenge. For alle aldersgrupper.

Og at både bedrifter, organisasjoner og undervisningsinstitusjoner vil følge med på denne trenden.

Universiteter i USA har allerede tatt i bruk Facebook. Men ikke på en udelt positiv måte for studentene. De har brukt materiale fra Facebook som bevis i saker der studenter har overtrått reglene. Her kan du se eksempler. Her er et annet eksempel på hvordan et Amerikansk Universitet bruker Facebook.

Bruksområder i dag er reklame for studier ved universitet, faglig eller sosial informasjonsspredning, bibliotekstjenester og muligheter for debattforum. Og nye kommer sikkert til. Men det bør være frivillig for studentene å delta.

Jeg tror bedrifter kommer til å utvikle bruken av facebook også. Hvem kan stå imot fristelsen? Så mange potensielle kunder/ arbeidstakere på et sted. Jeg har nettopp sett en gruppe som var ren reklame for butikken Companys her i Bergen. Den har sluttsalg og reklamerer for den nye kjedebutikken som kommer samme sted. Det resulterte i nye klær for min 17 åring….

Dette ble utrolig mye på en gang. Håper jeg får noen kommentarer. Dere må gjerne være uenig med meg!