Jakob Nielsen har skrevet om om hvordan vi mennesker leser websider. Han kommer med gode råd om hvordan man skal designe en webside og hvordan/hva man bør skrive der. Rådene er skrevet i 1997.

Hvordan leses en webside?
Nielsen mener at weblesere ikke leser hele nettsider ord for ord men scanner siden. Han har forsket på dette og funnet ut at vi leser i en F formasjon. Først leser vi den øverste overskriften. Derretter flytter vi blikket litt ned og leser en overskrift der. Så scanner vi siden nedover.

Hvordan legge opp en vellykket webside?
Det viktig at nettsiden er lagt opp slik at den både får budskapet frem og beholder leserens interesse.

For å sikre dette mener han man bør bruke:

* uthevede nøkkelord
* meningsfulle overskrifter
* lister av stikkord/ poenger
* en ide per avsnitt
* det viktigste / konklusjonen øverst
* ikke for mange ord/ ikke for mye tekst

Hvordan gi nettsiden troverdighet?
Han sier at troverdighet er viktig og at en måte å øke troverdigheten på er å ha relevante lenker. Andre måter er gode figurer og at teksten er godt skrevet.

Hva synes jeg?
Siden hans følger ikke helt sine egne råd. Der er mye tekst og ikke lett å scanne. Men jeg liker rådene hans. Men jeg tenker man må lage forskjellige design etter hvilke funksjon nettsiden skal ha. Kanskje tanken bak forsiden til The Pirat Bay, som jeg har skrevet om tidligere, er at det skal være lite tekst så det er lett å trekke deg videre inn i nettstedets andre sider. Reklamen kommer jo også først på de påfølgende sidene. Det er mulig at reklamefraværet på førstesiden gir siden høyere troverdighet også og at den derfor virker mer seriøs. De neste sidene har mye mer tekst. Men da er man kanskje alt hektet? Det kan være nyttig å tenke på det med meningsfulle overskrifter når vi skriver blogg. Når vi skriver på bloggen vil vi jo gjerne at noen vil lese det vi har skrevet…….