For en utrolig skatt av bilder som nå er tilgjengelig på nettet! LIFE magasin har publisert sitt historiske billedarkiv sammen med Google. Mange av bildene har ikke vært tilgjengelige før.

Reklamer