For en utrolig skatt av bilder som nå er tilgjengelig på nettet! LIFE magasin har publisert sitt historiske billedarkiv sammen med Google. Mange av bildene har ikke vært tilgjengelige før.