Det ligger en mye materiale på youtube om eldre datamaskiner. Søk på navnet på datamaskinene som Altair, apple, Eniac… . Det er lettere å huske når man har noen visuelle knagger å henge kunnskapen på synes jeg.

Reklamefilm for UNIVAC. Denne filmen er fra http://www.youtube.com/user/ComputerHistory som har mange gode videoer.

Gøy å se gamle Apple reklamer også!

Her er en med Kevin Costener (som var populær på den tiden)