En tale av Steve Jobs til studenter ved Stanford University. Vel verd å lytte til!