Dere som er unge i dag, spesielt dere jenter, bør ta dere tid til å reflektere over de spørsmålene som reises på denne bloggen http://0803.sonitus.org/.

Jeg trodde på full likestilling inntil jeg fikk mitt første barn. Da ble verdensbilde snudd opp ned. Likestillingen var bare ikke der lengre.

Nå er det litt bedre i dag. Bedre mulighet for barnehager og for permisjoner. Likevel ender det ofte med at kvinner velger mer tid med familien enn menn gjør. De små valgene man gjør får store konsekvenser på sikt. Kvinner har fremdeles lavere inntekt enn menn og får lavere pensjoner. Ikke sjeldent hører jeg om skilsmisser der hun, som har vært hjemmeværende eller i deltidsjobb sitter igjen ribbet etter skilsmisse fordi mannen har tjent pengene. Ikke får hun særlig pensjon heller.

Så vær bevisst på valgene dere gjør. Det er ikke sikkert man lever lykkelig alle sine dager til ende….

Eller?