Stikkord

, ,

For tiden arbeider vi med det store nettsideprosjektet vårt. Runar, Gabrielle og jeg. Vi lager en nettside for døve studenter, en guide til Universitetet i Bergen og omgivelsene. Utrolig nok finnes ingen slik side.

Jeg lærer nye ting hele tiden. Visste du at de fleste døve sitt morsmål er tegnspråk og norsk er andrespråk?
Og visste du at det er to typer tegnspråk. Det ene er det de bruker til å snakke sammen. Der er ansiktet og ansiktsutrykk like viktig som hendene. Ansiktsutrykket tilsvarer tonefall for hørende. Det andre er tegn som støtte til tale. Det brukes ved tolking av for eksempel forelesninger. Det to språkene har helt forskjellig gramatikk.

Og aldri har jeg tenkt på at ikke døve kan ringe alarmtelefoner!

Det er virkelig en interessant og lærerik utfordring å designe denne siden!