Stikkord

,

Jeg hadde ikke med meg papir så jeg tok notater direkte i bloggen. Skjønner du ikke alt? Det gjorde ikke jeg heller…

Informasjonsteori.

Konstruktivisme  (Piaget, Dewey, von Glaserfeldt) er en strømning som gjennomsyrer flere fag. Pedagogikk, filosofi, psykologi….

Teori – en metafor/paradigme begrunnelse for å bruke, erfaringer, tro, forestillinger

Empiri -erfaringer av et slag omsatt til?

Hvordan vandrer teoriene i samfunnet? Og hvordan endres de på veien? Hvordan virker de på verdisystemer? Hvordan blir teoriene til metaforer?

Konstruktivisme: Streng tolkning: Alt er sosialt. Kognitiv egenaktivitet er også sosialt.

Moderat tolkning: Instrumentalistisk. Sosial samhandling men indre liv.  Sosial samhandling

selvstendig element.

Individualisme: ?

Sosialitet —- Kollektiv Praksis      Kunnskapsteoretikere Organisering av det sosiale    Instrumentalisme/verktøy til å bygge Verdier, Kunnskap, B?

Hans Skjervheim, filosof fra Voss. Var opptatt av instumentalismen. Kritiserte pga maktbruken.

Oppgave: Instumentalistisk fortolkning av konstruktivisme. Hvilken type konstruktivisme er ikke instumentalistisk?

Avgensning: Vi ser her på konstruktivisme innen sosial organisering og sosial kompetanse hos mennesker.

Instrumentalismen er en rettning innen konstruktivismen som ser denne som et redskap til å bruke kunnskap. Noen leder ogorganiserer mennesker på en insrtumentell måte. De som organiserer har stor makt.

Kunnskap er ikke et gode i seg selv men et redskap til å takle «verden».

Sosial kostruktivismen ser på virkeligheten som et resultat av sosiale kompetanser i språk. Instrumentalismen tar i bruk sosiale kompetanser som instrument.

Nå over på nettverk:

Nettverk har eksistert lenge! Ikke noe med data å gjøre. Nettverk eksisterer også hos dyr. «Begrepet nettverk er en klasse forestillinger som kan bøyes på mange måter. » Mye skrives i dag om sosiale nettverk som noe nytt. Det er helt feil!

Manuell Castell om nettverk.

Nettverk er motoren i den nye kollektive praksis, informasjonssamfunnet. Informasjonssamfunnet er et faseskifte, en «revolusjon». Nettverk er blitt et skapende prinsipp i informasjonssamfunnet. Preger hvordan mennesket er i dette samfunnet.

Et nettverk består av noder/knuter og linker/relasjoner. Entitet/relasjonsmodell databasemodell.

«Hard» teori: Graf teori og system og informasjonsteori.

«Myk» teori: Nettverk som metaforer – bilde på det som skjer i sosial praksis og organisering.

Nettverk som metafor

tatt fra veve nettverk – edderkoppspinn

Husk tips fra medstudent: Mediekultur, mediesamfunn
Jostein Gripsrud