Vi skal lage et forsøk som skal gjennomføres neste tirsdag: her er min foreløpige versjon.

Eliza forsøk:

Mål: Å undersøke om studenter kan skille mellom svar fra mennesker og maskiner med Eliza program.

Handling: Fire deltakere, S1-S4, som skal stille spørsmål og motta svar. For hvert svar skal studentene avgjøre om svaret kommer fra Eliza eller er laget av et menneske. De fire deltakerne , S1-S4, skal ikke kommunisere med hverandre eller se hverandres spørsmål eller svar.

En deltaker,W, skal motta spørsmålene fra S1-4og formidle dem videre til deltaker Z og Y. Deltaker Z skal hente svar fra Eliza, mens deltaker Y formulerer svar selv som etterligner Eliza. Både Z og Y sender sitt svar tile til deltaker W, som igjen formidler et av dem videre til den deltakeren som stilte spørsmålet. Kun W kommuniserer med S1-S4 samt Z og Y. Z og Y kommuniserer kun med W.

Praktisk gjennomføring: Ideelt kunne dette gjennomføres som et rollespill i Lingo.

Men det kan også gjennomføres fra et hvilket som helst sted der hver deltager har tilgang til internett. Dersom man sitter i samme rom kan man kommunisere via lapper eller via internett. Man kan bruke DM (direkte beskjed) via Twitter, Facebook eller MSN. Men man må være nøye med at man ikke bruker nettverksløsninger der alle kan se kommunikasjonen.

Det må være en rekkefølge og et tidsperspektiv for hvert spørsmål.

Deltager W må loggføre alle spørsmål og svar med tidspunkt og person.

Deltagerne S1- S4 må loggføre sine spørsmål og mottatte svar samt registrere/validere om han eller hun tror svaret kommer fra Eliza (Z) eller et menneske (Y)

Hver deltaker kan ikke stille nytt spørsmål før svar er mottatt og validert.

Antall spørsmål må velges ut fra hva som er praktisk mulig og gir mulighet for statistiske beregninger.

Etter eksperimentets slutt samles resultatene inn fra hver av de fire deltakerne S1-4. Man sjekker deretter om S1-4 har validert riktig (mennesket/maskin).