Dette er en oppfølging av det som ble skrevet i denne posten

Her er notater fra forelesningen 16/4-2009:

Vi skal gjøre forsøket i Lingo

1) Målet med forsøket er å gi en grunnleggende forståelse av Turing maskiner og gi en forståelse av hva computation betyr.

Det skal også gi en begynnene forståelse av hva Kunstig Intelligens kan være. Vil gi et klangteppe for det vi leser av pensum.

2) Begynne å tenke på Web-basert eksperimentell design. Mange markedsundersøkelser gjøres på nett. Vi skal tenke utover spørreskjema. Undersøkelser kan gjøres på mange forskjellige måter. Vi skal legge vekt på det sosiale. Sosialt transaksjonsgrunnlag. Vi skal organisere kommunikasjon og gjennom det produsere et produkt: Informasjon.

3) Vi skal se på logisk design.

4) Designe «forover». Hvordan kan man sikre at hele prosessen går som den skal? Hva er usikkerhetsmomenter og flaskehalser?

5) Produksjon av informasjon: Hvordan skal informasjonen se ut etterpå? Viktig å ha et klart forhold til hva du undersøker og hvilken informasjon du vil ha ut av det? Ikke skaff deg mer informasjon enn

6) SMART prinsippet (Intelligent design)

Diagram over forsøket:

Siste del av forelesningen var en diskusjon om hvordan prosjektet kunne gjennomføres i Lingo. Vi ville isolere hver deltaker (S1-n)

Vi har fått en Deadline: Tirsdag 22 april 2009 kl 20.00. Til da skal vi produsere en forsøksprotokoll.

Utformet uavhengig av hvilken plattform vi skal utføre prosjektet i.

1) Skal være sekvensiell: Hendelser skal komme etter hverandre.
2) Skal være en tidslinje over hendelsene. Hvor lang tid skal brukes? 1 time?
3) Identifisere flaskehalser og foreslå løsninger
4) Spesifisere infoproduksjon.

Vi skal gjennomføre prosessen i Lingo Jeg skal ta ansvar for å sende mail til Apollon.