Formål med forsøket:
Å finne ut om man kan skille mellom svar fra Eliza og svar fra et mennesket som etterligner Eliza.

Forsøket foregår i Lingo. W plasseres i hovedrommet, de andre i sine respektive rom.

Deltagere i forsøket:

Y= Maria
Z= Stian
W= Line
Sammen med W A= Regine= Logfører og holder rede på hvilket svar som skal videresendes (forhåndstrukket tilfeldig) og B= Tone=Klokkeobservatør.

X= Marius (Superviser)
S1= Vibeke
S2= Susanne
S3= Tonje
S4= Runar

Observatører= C= Kurdin og D= Arne

Sekvensiell gjennomgang av forsøket:
1. Alle setter seg der de skal. Y og Z på bakeste benk, W og hennes to observatører og hjelpere setter seg på nest bakerste og de fire S ene foran.

2. X sender Y og Z inn i hovedrom.

3. X gir beskjed til S1 muntlig om at hun kan gå inn i hovedrommet og stille spørsmål. S1 går inn og stiller spørsmål og går ut igjen.

4. Y forlater hovedrommet mens Z blir igjen og avgir sitt svar.

5. Z forlater rommet og X gir beskjed til Y om at hun kan gå inn i hovedrommet og avgi svar.

6. Y går til hovedrommet og avgir svar og forlater det så.

7. A gir W stille beskjed om hvilket svar som skal videresendes.

8. X gir S1 beskjed om å gå inn i hovedrommet og mota svar.

9. S1 går til hovedrom, mottar svar av W og forlater så rommet.

10. S1 går til sitt rom og registrerer om han eller hun tror at svaret er fra y eller Z.

11. X gir S2 beskjed om å gå til hovedrommet for å avgi spørsmål.

Nå gjenntas stegene 1-10 for S2. Deretter skjer det samme for S3 og S4
Hver av S ene skal stille fire spørsmål.