Jan Eggum forteller vits…

På den konserten var jeg!