Informasjon må oppfylle tre kriterier.

Den må ha en intensjon.

Den må være sann.

Den må overførbar.