En Turing maskin kan utføre enhver kalkulasjon som en human computer kan gjøre.

UTM består av følgende deler:

Symboler, som bokstaver eller tall
Ubegrenset minne
En scanner som kan bevege seg frem og tilbake og lese en «slot» om gangen.
En tape/bånd med symbol eller blank plass
Instruksjoner som også kan være på tapen/båndet.

Bygger på Turing-Church hypotesen.

Turing test:
En test for å sjekke en maskins evne til å demonstrere intelligens. Hvis et menneske i ikke kan skille mellom tekst konversasjon med maskinen og et menneske når begge prøver å være «menneskelig» regner man maskinen som «INTELLIGENT».

Beskrevet av Alan Turing i hans 1950 paper «Computing Machinery and Intelligence». in which Turing considers the question «can machines think?»