Jeg leser Clay Shirky sin bok Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations om hvordan sosiale media revolusjonerer kommunikasjonen mellom mennesker og hvordan dette virker inn på samfunnet.

Hans påstand er at vi lever i en revolusjonstid. Vi går fra en tid der vi kommuniserte enten en til en (eks. telefon), eller en til mange (eks. Bok, TV, radio, avis). Og vi går til en tid der mange kommuniserer med mange. Possisjonen til de store medieinstitusjonene er truet. «Alle» kan i dag publisere på nettet og nå ut til store grupper mennesker. Vi trenger ikke lenger institusjoner for å samle og styre grupper av mennesker. Platformer som Facebook, Twitter og Flickr gir mulighet for brukergenererte grupper.

Kostnaden ved å danne og styre grupper er dermed minimalisert og dette gir muligheter for at helt nye, og tidligere utenkelige, grupper genereres. Enkeltmennesker kan mobilisere støttegrupper i løpet av kort tid. Nettet gir dem tilgang til store mennesklige resurser som kan løse store oppgaver.

Nyheter publiseres ikke lenger bare av tradisjonelle journalister. Dette gjør at det stilles spørsmål ved journalistrollen. Hvem er egentlig journalist i et samfunn der alle kan publisere? Det er en spennende tid vi lever i. Utviklingen i teknologi gir muligheter for hendelser som tidligere var umulige. Men det er ikke teknologien som styrer endringen i sammfunnsutviklingen! Det er menneskets bruk av teknologien. Og Shirky mener at det er først når teknologien blir triviell at revolusjonen skjer. Når vi tar teknologien for gitt. Og når «alle» bruker den.

Vi lever i en spennende tid. Og jeg vil heller delta enn å passivt se på. For vi er ikke lenger forbrukere. Vi er deltakere. Sofapoteten som passivt konsumerer er snart borte!

Jeg anbefaler en kikk på to av nettsidene til Clay Shirky:

http://www.herecomeseverybody.org/

http://www.shirky.com/

Og du kan se to TED foredrag av han her som oppsumerer mye av det han skriver i boken:

Til sist har jeg funnet en video som gir deg et innblikk i revolusjonen som skjer!

Er det ikke spennende å være deltager i en revolusjon???