Vi har fått oppgave som skal innleveres om halvannen uke: Drøft på hvilke måter ny kommunikasjonsteknologi (med hovedvekt på
internett) har påvirket eller endret eksisterende samfunnsinstitusjoner og sosiale praksiser det siste tiåret.

Det er en spennende problemstilling! Det er ingen tvil om at internett har endret samfunnet og måten vi kommuniserer med hverandre. Men klarer vi å ta et skritt tilbake og se hva det har gjort og gjør med oss? Hva tenker du om bruken av diverse forum, facebook eller Twitter? Eller dataspill? Og hva med hvordan det knapt er mulig å kontakte et menneske i banken din, forsikringsselskapet eller på offentlige kontorer? Og hva har internett gjort med verdensøkonomien og arbeidslivet? Når det gjelder økonomi vil jeg trekke frem dette at markedsøkonomi nå istor grad styres av følelser og rykter. Vi ser dette veldig godt i svingningene i bolig og aksjemarkedet. I et marked er ingen ting mer verd enn det noen er villig til å betale for det. Ved hjelp av nye medier kan rykter spres mye raskere og man kan på kort tid få en slags kollektiv forståelse av at nå er det lurt å kjøpe, selge eller vente. Ville samme kollektive forståelse kunnet oppstå så raskt uten de nye kommunikasjonsmedier?

Jeg gleder meg til å skrive denne oppgaven, men jeg vet ikke om jeg kan legge den ut på bloggen. Vi skal i løpet av høsten skrive tre oppgaver á 1800 ord. Så skal to av dem utvides til det dobbelte og leveres inn som eksamensarbeid.