Danah Boyd er en antropolog som forsker på sosiale nettverk. Hun hevder at de sosiale forskjeller som eksisterer i samfunnet forflyttes og forsterkes i de nye sosiale nettverk. De mennesker som vi omgir oss med på Twitter, Facebook eller Myspace er mest sansynlig nokså like oss selv. Vi må derfor være oppmerksomme på dette og ikke tro at de vi møter på feks. Twitter er en gjennomsnitt av befolkningen.

Dette er ikke ulikt fra det vi opplever i vårt liv utenom mediene. Vi omgåes helst likesinnede og folk fra samme sosiale gruppe/ status. Det er en utfordring for politisk ineresserte å ta dette fenomenet på alvor. Som samfunnspåvirkere må de se ut over sin gruppe og sin omgangskrets for å føre god politikk. Av og til, når man hører hva enkelte politikere kan få seg til å si, kan man lure på om de overhode løfter blikket utover sin egen snevre omgangskrets av politikere! Mange politikere har et syn på mennesker som er en kemneransatt verdig!

Her finner du et foredrag av Danah Boyd: