I de siste ukene har vi sett nærmere på Wikipedia. Wi har gått bakom fasaden og sett på hvem som har skrevet innholdet, hvilke diskusjoner som har gått etc. Vi har også sett på modereringspolicy sentralt fra Wikipedia. Jeg har fått et annet forhold til Wikipedia i løpet av disse ukene. Og jeg har fått flere gode lattere. Onsdag så jeg på den nynorske Wikipediartikkelen om Brød. Den er rett og slett kostelig! Jeg siterer:

«Brød er ein type attåtmat laga av deig som er blitt steikt eller dampa. Det finst ei rekkje ulike brødslag frå heile verda. Dei kan etast varme som kalde, vera ferskvares som varer éin dag eller tola langvarig lagring.»

«For å laga eit brød må ein blanda til ein deig, forma han, og så steika brødet. Skal det heva må ein i kalde klima syta for at det står varmt nok. For at deigen skal få dei rette eigenskapane må ein kna eller elta han akkurat nok.
Der brød er hovudmat er brødbaking ofte blitt rekna som heilag arbeid, gjerne bare for kvinner. Andre stader tok profesjonelle bakarar over det viktige arbeidet med å laga brød. I moderne tid har me fått brødmakarmaskinar som kan baka eit brød over natta.»

Og så de to herligste:-)
«Som regel blir brød servert attåt noko anna, ettersom det i seg sjølv kan vera noko keisamt å eta. Eit norsk uttrykk om fengselslivet seier at ein et vatn og brød der, noko som ikkje er meint å vera forlokkande. »

«Ferdigoppskorne brød blir skorne opp på særskilde maskinar før dei blir selde, og er populære i land der ein gjerne ristar brødet før ein et det. Ulempen med slike brød er at dei fort blir gamle.»